Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Barma - magické jezero Inle

Při návštěvě Barmy (Myanmaru) by si nikdo neměl nechat ujít výlet k jezeru Inle, které je považováno za zázrak přírody. Rozprostírá se v kotlině obklopené vysokým pohořím. Oblast je velmi úrodná, což je jeden z důvodů, proč se v ní usadili lidé. Seznámit se zde můžete tradičním způsobem života a kochat se přitom nedotčenou přírodou.

Jezero Inle je 22 km dlouhé, 11 km široké, na ostrůvcích nebo na březích se nalézá 17 vesnic, které jsou z větší části obydleny lidmi kmene Intha. Okolo stojí stovky chrámů a více než tisíc stúp. Dialekt Inthů je odlišný, ale srozumitelný pro ostatní Barmánce. Legenda říká, že Inthové se do této oblasti obývané původně kmenem Šanů dostali tak, že sem v roce 1359 přišli dva bratři a stali se služebníky vládce Šanů, kterému dobře sloužili a tvrdě pracovali. Vládci se bratři zalíbili natolik, že jim dovolil, aby sem pozvali více než 36 rodin z oblast Dawei, odkud pocházeli. A tak se Inthové asimilovali natolik, že za chvíli početně předčili původní obyvatele. V současné době na Inle a v okolí žije 70 000 lidí.

Barma - magické jezero Inle

Inthové prosluli ojedinělou technikou pádlování, kdy jedno pádlo mají zaháknuté na noze a přidržují jej pod kolenem. To jim umožňuje mít volné obě ruce, které potřebují k chytání ryb, či výlovu humusu, který slouží jako dokonalé hnojivo na jejich vodních políčkách. I když jsou zde dost rozšířené úzké čluny s motorem, vlastní je jen ti bohatší a především lidé, kteří pracují jako průvodci turistů po jezeře. Většina lidí živících se zemědělstvím a rybařením dosud používá původní nemotorové lodě.

Jezero

Při večerní procházce po Nyaungshwe jsme se seznámili s Thanzou. Je jedním z místních lodivodů. Slovo dalo slovo a domlouváme si s ním sraz ráno v přístavišti. Následující den bude naším průvodcem po jezeře. Pro variantu zaplatit o trochu více, ale mít loď sami pro sebe, jsme se rozhodli již večer a nelitujeme. Ráno nás Thanza již očekává. Nejprve nás však pošle do turistické kanceláře zaplatit poplatek 3 USD na osobu. Platí se za možnost zde vůbec být, peníze jdou vládě a lidé z nich pravděpodobně moc nemají.

Každý den je trh v jedné z vesnic a středa připadá na Nyaungshwe. Proto se sem již od brzkého rána sjíždějí obchodníci z celého jezera, zejména pak prodejci rajčat, které jsou nejčastějším produktem vodních políček.

Barma - magické jezero Inle

Mezitím nám Thanza připravil loď, vyložil přebytečné sedačky a ke zbývajícím přidal plavací vestu a deštník. Zatím jen doufáme, že je nebudeme potřebovat. Když nastupujeme do vratké, úzké loďky, do které teče, trochu znejistím. Utopení se neobáváme, ale jak by snášely vodu naše fotopřístroje, tušíme dobře. Ale obavy byly zbytečné, loď se nakonec ukázala jako velmi stabilní plavidlo, které udrželo i naše neustálé přelézání přes sedačky kvůli lepším fotkám a dotazům na Thanzu, který na zádi pevně třímá kormidlo. Na jezero se dostáváme po třech kilometrech plavby po kanále. Čím dále jsme od vesnice, tím je voda čistší. Jsme nadšeni krajinou. Okolní hory částečně zahalené obláčky tvoří krásné panoráma, které se odráží na hladině. Na jezeře míjíme rybářské bárky s koši na chytání ryb. Kolem nás sviští motorové čluny spěchající s nákladem do Nyaungshwe.

Míříme k první zastávce, a to je trh na jezeře. Přirážíme v jediné možné mezeře a vystupujeme. Přesvědčujeme se, že Inthové jsou i zdatnými obchodníky. Nejprve nám nabízejí předměty, jejichž historickou a uměleckou hodnotu nejsme schopni posoudit. Buddhistické skládané knížečky, gongy pro štěstí, šperky a mnoho dalších předmětů zatím pouze přelétáme očima. Prodíráme se dál, do části trhu, která již není určena pro turisty, zde nakupují místní. Ryby čerstvé, sušené, zelenina, oblečení (většinou již obnošené) a spousta koření. Zde nám již nikdo nic nenabízí, je tu klid, prodavači pokuřují a trpělivě čekají na své zákazníky. Mezi nimi pobíhají děti, které dnes nejsou ve škole. A jak taková jezerní škola vypadá? Tuto otázku si pokládáme stále častěji. Tak tedy ke člunu, na jezero a jedeme navštívit školu, kam se pěšky nechodí.

Barma - magické jezero Inle

Škola

Plujeme zpět na jezero a po 20 minutách zastavujeme u osamoceného stavení na kůlech. Dřevěná stavba se na první pohled neodlišuje od ostatních budov. Když vystupujeme na dřevěném molu, slyšíme hlahol dětí. Všimly si nás a tak výuka jde stranou. V momentě je okno plné hlav. Ti nedočkavější již číhají u dveří. Téměř všechny děti mají na sobě stejnokroj, bílou košili se zelenými kalhotami či sukní. Místo tašky na záda, má každé z nich přes rameno plátěnou tornu, což je nejen školní brašnička pro děti, ale univerzální zavazadlo pro všechny generace a pro jakékoliv příležitosti v Barmě. Děti z nás mají radost, do těchto míst mnoho turistů nezavítá a pro děti je to příjemné rozptýlení. Všímáme si opodál stojícího mrňouse v běžném, už dost opotřebovaném oblečení. Máme nějaké propisovačky, ze zkušenosti víme, že v tomto koutu světa je to žádaný suvenýr. Jednu podávám klučinovi. Jeho radost je nezměrná, ale okolo mě se vytváří shluk dětí. Klučina se dárkem pochlubil a přede mnou je těžké dilema, co teď. Dětí je desetkrát více než tužek. Kamarád Martin se je marně snaží rozptýlit u tabule. Školáci bezpečně pochopili, že bohatství mám u sebe já a Martinovi nevěnují žádnou pozornost.

Naštěstí přichází záchrana v podobě učitelky. Ta po našem příchodu nepozorovaně ze třídy vyklouzla a nyní přichází nastolit kázeň. Daří se jí děti alespoň částečně usadit na místa. Trochu se na nás zlobí a říká, že pokud tužky chceme věnovat, máme je dát jí a ona je rozdělí dle zásluh. Ale ještě před tím si Martin pár tužek ode mě vzal a rozdal. Děti se překvapivě chovají jinak, než jsme byli zvyklí z jiných zemí. Kdo dostal tužku, schoval si ji a čekal na další, kterou dal mladšímu sourozenci. Nečekaná ukázněnost a nesobeckost nás velmi překvapuje. Ale musíme respektovat učitelku a ta nás zve do sborovny. Začíná přestávka a tak se zde schází celý jezerní učitelský sbor. Nalévají nám všudypřítomný čínský čaj a my se pokoušíme o konverzaci. Thanza umí z dospělých nejlépe anglicky, a tak se stává naším tlumočníkem.

Barma - magické jezero Inle

“Kolik dětí navštěvuje Vaši školu?“, ptáme se. “Okolo stovky“, říká paní učitelka a dodává, že do školy chodí asi 90% dětí. Dle toho, kolik dětí jsme viděli v době vyučování na jezeře a na trhu, nám tento údaj připadá trochu nadhodnocený. Dále se dozvídáme, že školní docházka je povinná, ale pokud rodiče potřebují, aby děti pomáhaly doma, do školy nejedou. Tedy neplují, protože jediná možnost jak se do školy dostat, je po jezeru a tak tatínek naloží své děti, sousedovy děti a jede. Škola začíná v 9h a vyučování většinou končí ve 14h. Pokud se tatínek zapomene na políčku, děti trpělivě čekají. Škola je soustava tří budov propojených mosty a terasami, nikam jinam nemůžou, loď tu nemají, neutečou. Jeden vyučující má na starost okolo 40 dětí, připomíná to systém našich jednotřídek, starší mají individuální zadání a ti mladší se učí číst, psát, počítat. Angličtina, bývalý jazyk kolonistů, je na rozvrhu také, ale zde na jezeře jí nevěnují takovou pozornost, přestože okolo 30% lidí je úzce závislých na turistickém ruchu. 

Zatímco vypráví, vstupují do sborovny děti. V ruce žmoulají zmačkané bankovky kyátů, jak se jmenuje místní měna, v přepočtu 30 a 60 haléřů. Za to si u pultu kupují obyčejné tužky či gumy. Zdvořile požádají, poděkují. Teď vidíme, že jsme tento zavedený systém rozdáváním propisovaček narušili. Je to symbolický poplatek, v obchodě stojí tužky o trochu více. Školné zde platí stát, rodiče přispívají jen menší částkou právě na školní pomůcky. Platí to ovšem o základních školách, na středních je systém již trochu odlišný. Na uniformy rodiče také přispěli, uniformy se dědí, každá rodina má dětí více. A tak dokud oblek trochu drží pohromadě, používá se. Ale mezitím již přestávka skončila, nesmíme zdržovat. Vracíme se do třídy. Děti si ukázněně sedají na svá místa. Nejsou tu typické lavice pro dva žáky, děti sedí u spojených lavic nebo menších stolečků po skupinkách. Učebnice si půjčují navzájem. Stejná jako u nás je velká tabule, ale zde hustě popsaná barmským písmem, pro nás absolutně nesrozumitelným. Děti se s námi loučí jakousi místní zdravicí, při které svorně povstanou a my si v ten okamžik připadáme jak důležitá delegace. Thanza již na nás čeká, odvázal plavidlo a my pokračujeme k dalším zajímavostem na jezeře.

Barma - magické jezero Inle

Manufaktury

Nyní již ponecháváme režii programu více na Thanzovi. Upozorňuje na nenápadný domek na vodě a směřuje k němu. Je to stříbrotepecká dílna. Tají se nám dech při pohledu na shrbená záda a zručné prsty řemeslníků. Od středověku se toho příliš mnoho nezměnilo. Místní umělci zde vytváří velmi pěkné stříbrné šperky, od prstýnků, řetízků, náramků, náušnic až po velké ozdobné předměty, tepané talíře. Je toho hodně, cena se smlouvá. Zatímco řemeslníci se nerušeně věnují tvorbě, méně zručnější, avšak obchodně zdatnější personál, se věnuje nám a neunikne jim jediný náš pohled na vystavené zboží. Těchto dílen je na jezeře mnoho a tak záleží již na lodivodovi, kam nás zaveze. Všichni jsou domluveni na nějaké provizi za námi zakoupené zboží, a tak i oni se nás snaží přesvědčit k nákupu. Většina výletníků podlehne a neodjede s prázdnou. Ceny se dají usmlouvat opravdu pro nás výhodně a proč tedy nekoupit drobnost na památku. Později v hlavním městě Yangonu, vidíme tytéž šperky za zlomek již tak výhodné ceny, kterou jsme usmlouvali a zaplatili. Ale nelitujeme, řemeslníci na jezeru Inle si zaslouží pár kyátů navíc za dřinu, kterou podstupují.

A podobných zastávek absolvujeme více, nejrozšířenější jsou zde textilní továrničky, kdy na pletacích strojích místní vytvářejí nádherné hedvábné přehozy, šátky nebo jen látky určené na další zpracování, plátěné vzorované košile a hlavně nejtypičtější barmský oblek mužů, longe. Kus látky, který se omotá kolem pasu, zatáhne uzlem a dle potřeby shrne tak, aby délka odpovídala nárokům majitele. Vznikne z toho pěkná sukně, která je ke koupi všude, v těch nejrůznějších barevných kombinací, ale ze vzorů převažuje drobná kostka. V Barmě v těchto tradičních sukních chodí 90% mužů.

Barma - magické jezero Inle

Thanza nás láká do dalších dílen, ale máme hlad, a pěkných hospůdek jsme viděli dost, tak naše gesto je jednoznačné. Nejprve si dáme nějakou barmskou specialitu a potom jsme svolní k dalším prohlídkám. Těšíme se na chrámy a pagody, kterých je zde na jezeře dostatek a především proslulý Chrám skákajících koček, specialitu, kterou žádný turista nevynechá. Ani my nechceme být výjimkou. Nyní však jdeme vstřebat dojmy a zapít je dobrým pivem místní produkce.

Zájezdy do Barmy včetně návštěvy jezera Inle organizuje CK Karavela.

autor: Radka Tkáčiková 
- PR článek -

Článek byl zobrazen 3 607 krát.

Kontextová reklama

 
 

Náš tip

MEXIKO - velký okruh 2023

Zájezd do Mexika - velký okruhPoznávací zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko nabídnout, i all-inclusive pobyt u moře. V ceně všechny vstupy na výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Zájezd pořádá CK SIMON TOURIST.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko